Helaas moeten wij u mededelen, dat onze jazzmiddag op 11 oktober 2020 niet door kan gaan.
De meeste van u gaven aan vanwege corona niet te zullen komen.
Omdat de vooruitzichten er voorlopig niet beter op worden hebben wij besloten om dit jaar geen bijeenkomsten meer te organiseren.
In januari 2021 zullen we dan opnieuw bezien of er weer gestart kan worden.
Wij wensen u veel gezondheid toe en hopen u in het nieuwe jaar weer te kunnen begroeten.

Beste jazzvrienden onze agenda voor aankomend seizoen staat online! 

 

 

Helaas hebben wij het geplande concert voor zondagmiddag 5 april a.s. wegens het coronavirus moeten cancelen.
Wij zijn nu bezig om de orkesten te boeken voor het nieuwe seizoen en zullen zodra deze bekend zijn u hiervan op de hoogte stellen via mail en onze website www.stichtingjazzpromotiontiel.nl
Wij hopen op uw begrip voor deze beslissing en zien u weer graag in de Prinsenhof bij onze eerstvolgende jazzmiddag op zondag 11 oktober 2020.

Van de organisatie van het jaarlijkse Jazzfestival in het stadje Buren werd bericht ontvangen, dat het festival na 10 jaar geen doorgang meer zal vinden.

Wij wensen u veel gezondheid en een mooie zomer toe.

De STABLE ROOF JAZZ BAND behoort al jarenlang tot de top van de Nederlandse traditionele jazz-scene. Ook in het buitenland, met name in Duitsland, weet men de band op waarde te schatten.
Inmiddels is de band begonnen aan een nieuw hoofdstuk. De originele naam (gebaseerd op de eerste repetitieruimte) werd in ere hersteld, de bluesgitaar vervangen door een piano en het repertoire aangepast aan de nieuwe bezetting. Was vroeger de Engelse Trad-jazz sterk stijlbepalend, nu is er een evenwichtig, afwisselend en mooi gearrangeerd programma samengesteld met stukken van diverse grootheden uit de jazzhistorie. Nieuw elan bij de bandleden, dat zijn uitwerking niet mist op het podium. De ware jazzliefhebber komt volledig aan zijn trekken.

Met vriendelijke groet,
Dick, Wim en Lina

 

Beste jazzvrienden, wegens de te verwachten storm hebben we besloten om de jazzmiddag 9 februari 2020 niet te laten plaatsvinden. 

 

Met vriendelijk groet,

Dick, Wim en Lina

 

Beste jazzliefhebbers!!

Zondag 9 februari speelt voor U in de Prinsenhof te Buren : Dr.Jazz en Co.

Zij spelen van 14.00 – 17.00 uur

Een graag gezien orkest binnen onze club, zij hebben als motto:

Als het maar lekker klinkt, swingt en fijn om te spelen is !!
Een belangrijk uitgangspunt is het enthousiasme, dat als het even kan gedeeld wordt met het publiek!

Wij zien u graag, met vriendelijke groet
Dick, Wim en Lina

Sinds 2003 zijn zes muzikanten uit de omgeving van Nijmegen zich bezig gaan houden met o.a. traditionele Dixieland en Jazz. De naam van de band ontstond spontaan nadat een van hen bij de eerste repetitie opmerkte: ‘tjesses dat moet beter’.
Geïnspireerd door bekende orkesten uit de regio wilden zij ook swingende muziek gaan maken. Niet alleen de oude New Orleans stijl van o.a. Armstrong en Ellington, maar ook moderne Jazz en Dixieland staan op hun repertoire.
Inmiddels haken zij aan in het Jazzclub-circuit. Ook feesten en partijen zijn het podium waar zij een sfeer brengen die oorstrelend is in plaats van oorverdovend. Maak het 12 januari zelf mee op de eerste jazzmiddag van het nieuwe jaar!

 

Beste Jazzliefhebbers,

De Charlestown Jazzband speelt voor u op zondag 8 december in de Prinsenhof te Buren!

Sinds de oprichting in 1968 kent Nijmegen The Charlestown Jazzband (CTJB)
De band uit de stad waar Keizer Karel de Grote rond 777 gewoond heeft.
In de loop der jaren heeft de band enkele wijzigingen ondergaan maar heeft altijd een hoog muzikaal niveau weten te behouden.
De band streeft naar een gezellige interactie met het publiek en dat alles gelardeerd met plezier en humor.
Door een zeer breed en gevarieerd repertoire is de muziek van de CTJB toegankelijk voor vele Jazz -liefhebbers en mede daardoor ook veel gevraagd in binnen en buitenland.
Al in de tachtiger jaren van de vorige eeuw (!) speelde de band in Italië, Oostenrijk, Brunei en Noorwegen.
Recentelijk ook in Zwitserland, Denemarken en Engeland en niet te vergeten Duitsland en Mallorca, Madeira en België. En sinds 2018 ook in de Czech Republic. Nog steeds staan een aantal van deze landen op de Play list van de CTJB.
Uiteraard wordt het eigen land niet vergeten. Van Oost naar West en van Noord naar Zuid, in vele jazzclubs is de CTJB een graag geziene gast.
Ook op YouTube en Facebook is de band te vinden met videos van optredens in div. landen van Europa.


Keep Swinging

Met vriendelijke groet,
Dick, Wim en Lina