Afdrukken

Helaas moeten wij u mededelen, dat onze jazzmiddag op 11 oktober 2020 niet door kan gaan.
De meeste van u gaven aan vanwege corona niet te zullen komen.
Omdat de vooruitzichten er voorlopig niet beter op worden hebben wij besloten om dit jaar geen bijeenkomsten meer te organiseren.
In januari 2021 zullen we dan opnieuw bezien of er weer gestart kan worden.
Wij wensen u veel gezondheid toe en hopen u in het nieuwe jaar weer te kunnen begroeten.